Odwiedzili nas:

mod_vvisit_counterDzisiaj111
mod_vvisit_counterWczoraj182
mod_vvisit_counterBieżący tydzień111
mod_vvisit_counterBieżący miesiąc3522
mod_vvisit_counterWszyscy1172253
Standardowy formularz informacyjny Drukuj Email

 

Standardowy formularz informacyjny do umów o udział w imprezie turystycznej zgodnie z USTAWĄ z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych  (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 548.)

W przypadku spływów kajakowych kilkudniowych zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302. W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych.

Ponosimy pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości imprezy turystycznej. Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, posiadamy zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Państwu wpłat i, jeżeli transport jest elementem imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa powrotu do kraju w przypadku, gdybyśmy jako firma stali się niewypłacalni.

Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302:

 1. Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej klient otrzymuje od nas wszystkie niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej.
 2. Ponosimy odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową.
 3. Klient w ofercie i umowie otrzymuje numer telefonu, dzięki którym może się z nami skontaktować,  dane do kontaktu telefonicznego znajdują się również na naszych kajakach.
 4. Uczestnicy spływu mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając nas o tym w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów.
 5. Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę. Jeżeli organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.
 6. Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób. W przypadku gdy jako przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczną odwołamy ją przed jej rozpoczęciem, klienci mają prawo do zwrotu wpłat oraz w stosownych przypadkach do rekompensaty.
 7. W wyjątkowych okolicznościach - na przykład jeżeli w docelowym miejscu spływu kajakowego występują poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną klienci mogą, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.
 8. Ponadto klienci mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.
 9. Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały zostać zaproponowane, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a my nie zdołamy usunąć problemu, klienci mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie.
 10. Klienci są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych.
 11. Jako organizator turystyki zapewniamy pomoc klientom, który znajdzie się w trudnej sytuacji.
 12. W przypadku gdy jako organizator turystyki staniemy się niewypłacalni, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli jako organizator turystyki staniemy się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót podróżnych do kraju. XY wykupił w YZ [podmiot zapewniający ochronę na wypadek niewypłacalności, np. fundusz gwarancyjny lub zakładu ubezpieczeń ] zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności. Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem (dane kontaktowe, wraz z nazwą, adresem geograficznym, adresem poczty elektronicznej i numerem telefonu), jeżeli z powodu niewypłacalności XY dojdzie do odmowy świadczenia usług.

[Strona internetowa, na której można znaleźć dyrektywę (UE) 2015/2302 przetransponowaną do prawa krajowego.]

 

Powyższe nie dotyczy spływów kajakowych jednodniowych bez noclegu i wynajmu sprzętu kajakowego.

 

 

kajak Vista Perception

Valid XHTML and CSS and Profesjonalne strony internetowe.